BACK
2014-03-25

微程式資訊嘉義分公司搬遷公告

搬遷通知

本公司為提昇服務品質,並讓同仁擁有良好的工作環境,微程式嘉義分公司自民國103年04月01日(星期二)起,於新址辦公室繼續相關業務、款項申請通知…等事項,原服務電話及傳真號碼繼續沿用。
敬祈 舊雨新知繼續支持與愛護。

新通訊地址:
60089嘉義市西區中興路353號7樓A室。
電話:05-2813338 / 傳真:05-2811001

                                                                                                     微程式資訊   總經理  吳騰彥  暨全體同仁  啟